Andelsboligforeningen Storkekrogen

Venteliste til A/B Storkekrogen

Andelsboligforeningen har tre typer andele fordelt med
Type C-hus: 6 andele i 2 plan på 119,0 kvm.
Type A-hus: 10 andele i et plan på 85,3 kvm.
Type B-hus: 3 andele i et plan på 71,1 kvm.

For nærmere detaljer af hver type se evt. under menupunktet "BOLIGER".

Det koster 100 kr. årligt at stå på ventelisten - opkrævning sker i januar måned.

Send en e-mail til med angivelse af navn, adresse, tlf.-nummer.
Angiv hvilken type hus du ønsker at blive skrevet op til.