Andelsboligforeningen Storkekrogen

OM ANDELSBOLIGFORENINGEN STORKEKROGEN

Andelsboligforeningen ejer 19 andelsboliger og et fælleshus med vaskeri. Efter aftale med Furesø Kommune kan fælleshus og vaskeri tillige benyttes af fem ældreboliger, der er opført i forbindelse med andelsboligforeningen.

Bebyggelsen er smukt beliggende med udsigt over det kuperede landskab langs Bundsådalen - tæt på skov og naturområder omkring Søndersø, Præstesøen, Farumsø og Furesøen.

Nær andelsboligforeningen ligger Værløse Golfklub med en 18 hullers golfbane. I Kirke Værløse er der ud over kirken og 2 forsamlingshuse et stort supermarked (NETTO) i ca. 100 m's afstand, fodboldklub, børneinstitution med mere.

Byen har gode offentlige trafikforbindelser, idet bus 151 har 2 og i myldretiderne 3 afgange i timen til og fra Værløse. I weekender og aftentimer er antallet af afgange 1 i timen. Fra Værløse station er der forbindelse med s-tog til Farum og København, der nås på 28 minutter (Værløse-Østerport). Buslinje 500S forbinder Værløse med bl.a. Ørestaden, Glostrup, Ballerup, Birkeræd, Hørsholm og Kokkedal.

I andelsboligforeningen ønsker vi et godt fællesskab, uden at den enkeltes frihed bliver begrænset unødigt. Vi holder ca. 3 årlige beboermøder, hvor vi drøfter begivenheder i foreningen og planlægger fælles tiltag for fremtiden. Vi har 2 årlige arbejdsdage, hvor vi sammenordner vores fælleshus og fællesarealer. Fremmøde til arbejdsdagene er obligatorisk. Vi begynder arbejdsdagen med fælles morgenbord og slutter dagen med en fællesspisning.

Der bliver hvert år afholdt en årsfest, som markering af vores stiftelse i 1991. Bebygelsens indretning i øvrigt giver gode muligheder for socialt samværd.

Da vi ikke har ansat en ejendomsfunktionær, klarer vi selv mange praktiske gøremål, fx. græsslåning af fællesarealerne, rengøring af vaskeri og renovationsrum, som vi deles om efter fastsat turnusordning. Eksempelvis skal hver bolig stå for græsslåningen (ca. 2 1/2 time) 1-2 gange årligt.
Til alle boliger hører en mindre have og en naturlig del af fællesarealet, som den enkelte husstand er ansvarlig for at passe til daglig.

DET ER NOGET ANDET AT BO I ANDELSBOLIG

Hvis du flytter ind i STORKEKROGEN kommer du ikke til at eje din egen bolig, men du bliver medejer af 19 andelsboliger, hvoraf du får boligretten til én.
I store træk kan det siges, at foreningen står for den udvendige vedligeholdelse og andelshaverne for den indvendige. Væsentlige forandringer af boligen skal godkendes af foreningens bestyrelse efter nærmere regler fastsat af generalforsamlingen og inden for gældende lovgivning.


GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Foreningens daglige ledelse og udførelsen af generalforsamlingens beslutninger forestås af en bestyrelse på fem medlemmer, der er valgt af generalforsamlingen. På generalforsamlingen besluttes foreningens vedtægter husorden samt det kommende års budget og dermed husleje. Ligeledes fastsættes efter givne regler andelsværdien gældende for det kommende år.

Hvis du overvejer at flytte i andelsbolig, er det klogt at gennemlæse foreningens vedtægter og husorden for at sikre dig, at du er i stand til at leve med dem!


HUSORDEN

Husordenen indeholder bl.a. bestemmelser for benyttelse af maskiner, musik, radio, vedligeholdelse af haver og fællesarealer, græsslåning, arbejdsdage, snerydning, affald, færdsel, parkering, antenner, bilvask og husdyrhold. Desuden indeholder husordenen regler for brug af fælleshus og fællesvaskeri.


VEDTÆGTER

Vedtægterne indeholder bl.a. regler vedrørende: indskud og hæftelse, boligafgift, vedligeholdelsespligt, boligforandringer, udlejning, husordenens fastsættelse og efterlevelse, overdragelse, fraflytning, dødsfald, samlivsophævelse, overdragelsessum og fremgangsmåde ved overdragelse, eksklusion, generalforsamling, bestyrelsens sammensætning og virke, administration, regnskab og revision.